Regulamin Warsztatów

Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z wydarzeń
  • Warsztaty dla Taty “Randka z Córką”
  • Warsztaty dla Mamy
 2. Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
  • Regulamin - niniejszy Regulamin
  • Warsztaty dla Taty "Randka z Córką" oraz Warsztaty dla Mamy z dzieckiem (synem lub córką w wieku 6-10 lat) - wydarzenie oferowane i prowadzone przez “DariJa” Daria Rakoczy ul. Wałbrzyska 7b/201 60-198 Poznań, NIP 5472120530, REGON 368446765
  • Organizator- DariJa Daria Rakoczy  organizator Warsztatów dla Taty "Randka z Córką" oraz Warsztaty dla Mamy
  • Córka - dziewczyna w wieku od 6 do 10 lat
  • Syn- chłopak w wieku 6-10 lat
  • Tata - ojciec biologiczny lub opiekun prawny Córki
  • Mama- matka biologiczna lub opiekunka prawna Córki lub Syna
  • Para - Tata i Córka, Mama i Córka, Mama i Syn
  • Opłata - opłata za Parę należna za udział w wydarzeniu Warsztaty dla Taty "Randka z Córką" lub Warsztaty dla Mamy
  • Strona internetowa - strona www.randkazcorka.pl, na której znajdują się informacje odnośnie wydarzeń: Warsztaty dla Taty „Randka z Córką” oraz Warsztaty dla Mamy
  • Zapisanie się na Warsztaty dla Taty "Randka z Córką" lub Warsztaty dla Mamy - otrzymanie biletu wstępu na dane wydarzenie
 3. Zapisanie się na Warsztaty dla Taty "Randka z Córką" lub Warsztaty dla Mamy stanowi wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, jak i zobowiązanie do jego przestrzegania. W przypadku Córki odpowiedzialność za przestrzeganie Regulaminu ponosi Tata.
Warsztaty dla Taty "Randka z Córką"
 1. Warsztaty dla Taty "Randka z Córką" to wydarzenie dla Taty i Córki (w wieku 6-10 lat)
 2. Warsztaty dla Mamy z dzieckiem (synem lub córką w wieku 6-10 lat)
 3. Warsztaty dla Taty "Randka z Córką" oraz Warsztaty dla Mamy trwają dwie godziny zegarowe.
 4. Data i miejsce Warsztatów dla Taty "Randka z Córką" podane są na Stronie internetowej przy konkretnym wydarzeniu. Te, na które zapisy są już otwarte, znajdują się tutaj, kolejne znajdują się tutaj.
 5. Podczas Warsztatów dla Taty "Randka z Córką" oraz Warsztaty dla Mamy, Tata i Córka oraz Mama z dzieckiem wezmą udział w wybranych atrakcjach opisanych w wydarzeniu. Ze względu na ograniczenia czasowe i chęć zróżnicowania każdych Warsztatów, nie możemy zagwarantować, że wszystkie atrakcje odbędą się na każdych warsztatach zrealizowane w 100%. Poniższa lista jest listą otwartą. Zastrzegamy sobie prawo zarówno do wprowadzania nowych atrakcji na listę, jak i do usuwania ich.
  • Animacje taneczne
  • Walka na balonowe miecze lub bitwa na „śnieżki”
  • Gry i zabawy w Parach albo w grupach (wszystkie lub kilka Par)
  • Quizy, krzyżówki lub puzzle
  • Sesja zdjęciowa  
 6. Zajęcia prowadzone są przez “DariJa” Daria Rakoczy ul. Wałbrzyska 7b/201 60-198 Poznań, NIP 5472120530, REGON 368446765 
 7. DariJa Daria Rakoczy zastrzega sobie prawo do przedstawienia dokumentu, potwierdzającego tożsamość przed rozpoczęciem Warsztatów,w celu potwierdzenia tożsamości.
Opłata
 1. Udział w Warsztatach dla Taty "Randka z Córką" lub Warsztatach dla Mamy może wziąć Para, która uiściła Opłatę przed rozpoczęciem konkretnych Warsztatów. Opłatę należy uiścić najpóźniej 48 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia.
 2. Opłatę należy uiścić:
  • Przelewem - DariJa Daria Rakoczy numer konta: 51 1140 2004 0000 3002 7714 0182;
  • w tytule należy wpisać imię i nazwisko Taty oraz datę Warsztatów.
 3. Wysokość Opłaty dostępna jest na stronie internetowej w zakładce Cennik. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości Opłaty.
Zapisy
 1. Zapisy na Warsztaty dla Taty "Randka z Córką" oraz Warsztaty dla Mamy można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową. W ten sposób zarezerwowane jest miejsce na konkretne Warsztaty dla Pary.
 2. Dla Pary - Taty i Córki/ Mamy i Dziecka - potrzebny jest jeden bilet.
 3. Po dokonaniu zapisu, na podany adres e-mail wysłany zostaje bilet wstępu na "Randkę z Córką"/ Warsztaty dla Mamy
 4. Wzięcie udziału w Warsztatach dla Taty "Randka z Córką" lub Warsztatach dla Mamy jest możliwe po uiszczeniu Opłaty i okazaniu biletu w wersji papierowej, bądź elektronicznej przed danymi Warsztatami.
 5. Liczba miejsc na Warsztatach dla Taty "Randka z Córką" jest ograniczona. O przyjęciu na konkretne Warsztaty decyduje kolejność dokonania zapisu i uiszczenie Opłaty.
 6. W przypadku, gdy liczba Par zapisanych na konkretne Warsztaty nie przekracza czterech, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania konkretnych Warsztatów, po uprzednim powiadomieniu Pary wiadomością wysłaną na podany przy zapisie adres e-mail. Wpłacone środki zostaną zwrócone do trzech dni roboczych.
Nieobecność, odwołanie 
 1. Tata lub Mama zobowiązany/a jest zgłosić nieobecność Pary drogą mailową, na adres randkazcorka@gmail.com lub telefonicznie pod numerem (+48) 692007014 najpóźniej 24h przed rozpoczęciem danych Warsztatów dla Taty " Randka z Córką"/ Warsztatów dla Mamy.
 2. Nieobecność na Warsztatach bez uprzedzenia minimum 24h przed rozpoczęciem jest równoznaczne z brakiem całkowitego zwrotu kosztów.
 3. Organizator rezerwuje sobie prawo odwołania wydarzenia Warsztaty dla Taty " Randka z Córką" bez podania przyczyny i zobowiązuje się do powiadomienia o tym poprzez wysłanie wiadomości drogą mailową na adres e-mail podany przy zapisie lub telefonicznie.
Odpowiedzialność
 1. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Taty, Córki, Mamy, Syna na zasadach ogólnych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia niewynikające z jego winy.
 2. Organizator nie ubezpiecza Par.
 3. Tata, Córka, Mama albo Syn ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w miejscu, gdzie odbywają się Warsztaty dla Taty "Randka z Córką".
Reklamacje
 1. Para ma prawo do złożenia reklamacji i wysłania jej na adres: randkazcorka@gmail.com.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest DariJa Daria Rakoczy.
 2. Podanie danych przez Pary jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności.
Postanowienia ogólne
 1. W sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których poinformuje na Stronie internetowej.
 3. Brak rezygnacji z zapisu na Warsztaty dla Taty "Randka z Córką" przez Parę oznacza akceptację zmian Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020.

Strona korzysta z ciasteczek. Przeglądając dalej witrynę zgadzasz się na ich przechowywanie na swoim urządzeniu.

Akceptuje